Rikvip sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng giúp chúng tôi ghi nhớ các cài đặt của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa.

Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Cookie này cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động bình thường. Chúng bao gồm cookie cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình và sử dụng các tính năng của trang web.
  • Cookie hiệu suất: Cookie này giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm cookie cho phép chúng tôi theo dõi số lượng người truy cập trang web của chúng tôi và các trang web họ truy cập.
  • Cookie chức năng: Cookie này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng bổ sung trên trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm cookie cho phép chúng tôi lưu cài đặt của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn.
  • Cookie tiếp thị: Cookie này được sử dụng để hiển thị quảng cáo có liên quan đến bạn. Chúng bao gồm cookie cho phép chúng tôi theo dõi các trang web bạn truy cập và hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn.

Cách quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie trên máy tính của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc chọn chấp nhận cookie từ các trang web cụ thể.

Nếu bạn không chắc cách thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng trình duyệt của mình.